Frank Peter Österlund

Frank Peter Österlund

Olen turvallisuusasiantuntijana moniottelija, jolla taustaa Puolustusvoimista ennen Maahanmuuttovirastoon siirtymistä. Sydäntäni lähimpänä on matkustusturvallisuuteen sekä varautumiseen liittyvät asiat, jossa pyrin jatkuvasti syventämään omaa osaamistani. Tällä hetkellä työskentelen EU-rahoitteisessa Turpro -hankkeessa, jossa kehitämme valtionhallinnon turvallisuusosaamista, tilannekuvaa ja riskinarvioprosessia, tiedon- ja palautteenkeruuta sekä turvallisuusdokumentaatiota, tiedonvaihtoa eri sidosryhmien välillä ja varautumista hätä- ja kriisitilanteisiin.