Elina Huhta

Elina Huhta

Työskentelen verkkopalveluasiantuntijana Digi- ja väestötietovirastossa. Olen mukana Palvelutietovarantoon liittyvässä kehitystyössä –  käyttöliittymän ja rajapinta-asiakkaiden palvelun kehittämisessä, datan laadun edistämisessä, sekä käyttäjätuen ja toimintaprosessien parantamisessa – sisältö- ja asiakasnäkökulmasta. Laadukas sisältömuotoilu, hyvä käytettävyys ja sen edistäminen, että palvelut olisi tuotettu ja kuvattu asiakkaan eikä hallinnon näkökulmasta, ovat työssäni tärkeitä asioita.