Caroline Elgert

Caroline Elgert

Jag är magister i nordiska språk och är speciellt intresserad av klarspråk och kommunikation. Jag var praktikant vid Institutet för de inhemska språken 2019, och har efter det jobbat med några projekt där, bland annat med den här klarspråkskursen.

Under min studietid fick jag upp ögonen för klarspråk, vilket resulterade i att jag både skrev min kandidat- och magisteravhandling om ämnet. Myndighetsspråket berör och påverkar oss alla på något sätt, och därför är det viktigt att alla har tillgång till samma information och kan förstå den.