Antti Seppänen

Antti Seppänen

Olen kehityspäällikkönä Valtiokonttorin työelämäpalveluissa. Olen innostunut monenlaisista työelämän kehittämiseen liittyvistä teemoista mm. vuorovaikutuksen kehittämisestä, tietojohtamisesta, fasilitoinnista, ilmiölähtöisyydestä ja ratkaisukeskeisyydestä. Kaikkia näitä yhdistää halu paremmin ymmärtää ja sen kautta oppia yhdessä. Osallistuin Kohti osallistavampia etätilaisuuksia -verkkokurssin rakentamiseen syksyllä 2020.