24.09.2017

Älykäs oppiminen tekoälyn avulla

Verkkokursseja on tehty pitkään sillä ajatuksella, että kurssilta löytyy kaikki olennaiset tiedot kaikille. Usein tämä kuitenkin tarkoittaa kaikille samaa sisältöä, riippumatta siitä osaako jo asian vai ei. Tämä kuulostaa aika passiiviselta ja stabiililta oppimisympäristöltä, eikö totta? Jos kaikki tekevät kurssin kaikki tehtävät, osalla voi olla pitkä matka kurottavana kurssisisällön oppimiseksi, toiset taas eivät panosta ollenkaan, koska osaavat jo kurssin asiat. Pahimmillaan verkkokurssi voi olla vain säilytysvarasto, josta löytyy kurssin materiaalit liitetiedostoina. Tärkeintä eli oppimista, ei ole mietitty lainkaan.

Tekoäly tarjoaa keinon, miten verkkokurssit saataisiin oikeasti aktiivisiksi ja muuntuviksi. Tekoäly oppii ja harjaantuu, mitä enemmän käyttäjiä kurssilla on. Tekoäly toimii verkko-oppimisalustan taustalla ja auttaa kurssilaisia oppimaan paremmin.

Mitä tekoäly tekee?

Tekoäly mahdollistaa aktiivisen ja älykkään verkko-oppimisympäristön. Tämä tarkoittaa, että tekoälyalgoritmit tunnistavat mitkä tehtävät ovat kurssilaisille vaikeita ja mitkä helppoja. Kun käyttäjiä kurssilla on paljon, tekoäly pystyy luokittelemaan tehtäviä helppoihin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin kategorioihin. Verkkokurssin opettaja voi siirtyä tarkastelemaan erityisesti vaikeita kohtia. Ovatko tehtävät tai oppimateriaalit liian vaikeita ja voisiko niitä jotenkin työstää paremmin avautuviksi? Opettaja näkee, missä tarvitaan selvennystä ja voi tarjota apuaan vaikeissa tehtävissä kurssilaisille vaikkapa videon avulla. Parasta on, että oppimisanalytiikan avulla tämä tieto saadaan heti ja väärinkäsityksiin voidaan pureutua saman tien.

Oppijalähtöiset oppimispolut tarkoittavat, että tekoäly tunnistaa juuri kyseiselle henkilölle sopivan vaikeustason. Helpot tehtävät voidaan toistaa vain kerran, mutta toisaalta vaikeista asioista voidaan tarjota erilaisia tuki- ja lisätehtäviä. Yhdelle vaikea tehtävä voi olla toiselle helppo ja päinvastoin. Tekoäly tunnistaa yksilöllisen osaamistason.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Merjalle, Kallelle ja Sofialle verkkokurssi on erilainen. Merjalle kurssi voi olla 15 tehtävää, Kalle tarvitsee joissain asioissa enemmän apua ja suorittaa yhteensä 32 tehtävää, Sofialle taas osoittautuu sopivaksi 20 tehtävää.  

Tekoälyn hyödyntäminen digitaalisessa oppimisessa

Tekoäly on jokaisen verkkokurssilaisen henkilökohtainen tuutori, joka tarjoaa juuri kullekin yksilölle räätälöityjä oppisisältöjä. Kun tätä tarkemmin ajattelee, niin näinhän tämän olisi aina pitänyt mennäkin. Joku voi tehdä kurssin lyhyemmässä ajassa, joku toinen pidemmässä, mutta he ovat kuitenkin oppineet samat asiat. Uskoisin, että kaikkia opettajia kiinnostaa tietää, onko kurssilainen oikeasti oppinut jonkin asian vai ei. Tähän tekoäly tarjoaa meille hyvän työkalun.

Tekoäly mahdollistaa

  •      Opiskelijan lähtötason huomioinnin
  •      Yksilölliselle osaamistasolle soveltuvat tehtävät
  •      Osaamisen mallintamisen (oppimateriaalit, tehtävät)
  •      Osaamistason seuraamisen ja osaamisen kehittymisen
  •      Kurssin suorittamisen helpommin, sekä ongelmiin ja väärinkäsityksiin puuttumisen
  •      Kurssimateriaalin parantamisen reaaliajassa
  •      Oppimisanalytiikan hyödyntämisen

eOppiva-hankkeessa tehdään verkkokurssia tietosuoja-asetuksesta. Kurssissa sovelletaan tekoälyä. Työtä tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa.

 

Susanna Sankala,

Valtiovarainministeriö