Kansallinen lapsistrategia

 1. Lapsen oikeudet esitutkinnassa

  Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Pääset

  Lapsen oikeudet
 2. Barnets rättigheter vid förundersökning

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. Du får

  Lapsen oikeudet
 3. Barnets rättigheter inom socialvården

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 4. Lapsen oikeudet sosiaalihuollossa

  Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa

  Lapsen oikeudet
 5. Lapsen oikeus väkivallattomaan arkeen

  Turvallisuus on keskeinen lapsen hyvinvointiin vaikuttava asia. Arjessa

  Lapsen oikeudet
 6. Barnets rätt till en vardag utan våld

  Trygghet är en central fråga som påverkar barnets välbefinnande. Våld i

  Lapsen oikeudet
 7. Lapsen oikeudet terveydenhuollossa - Lapsi potilaana

  Tämä koulutus on osa lapsistrategian koulutuskokonaisuutta. Koulutuksessa

  Lapsen oikeudet
 8. Barnets rättigheter inom hälsovården – Barnet som patient

  Denna utbildning är en del av utbildningshelheten om barnstrategin. I

  Lapsen oikeudet
 9. Barnets rättigheter – Deltaktighet och deltagande

  Målet med den nationella barnstrategin är att öka barnens delaktighet i

  Lapsen oikeudet
 10. Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen

  Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta

  Lapsen oikeudet
 11. Lapsen oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa

  Vapaa-ajan, leikin, kulttuurin, taiteen, virkistymisen, liikunnan ja levon

  Lapsen oikeudet
 12. Barnets rättigheter på fritiden och i hobbyverksamheten

  Fritid, lek, kultur, konst, rekreation, motion och vila har en så väsentlig

  Lapsen oikeudet