Mistä on kyse?

eOppiva-konseptin taustalla on valtiovarainministeriön hanke yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa. Se  on rahoitettu hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut-kärkihankkeesta ja sen vastuutoimijana on HAUS kehittämiskeskus. Hankkeen virallinen tiedote kaikille virastoille löytyy täältä.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa:

  1. Yksi yhteinen oppimisympäristö
  2. Uusi toimintamalli digitaalisen oppimisen kehittämiseksi
  3. Digitaalisesta oppimisesta ja koulutuksesta kiinnostuneiden kehittäjien verkosto
  4. Uusia yhteisiä oppimissisältöjä ja koulutuksia
  5. Tekninen tuotantomalli
  6. Jatkuvan toiminnan mahdollistava rahoitusmalli

Oppimisympäristö ja alusta

Valtorin verkko-oppimisympäristön kilpailutus liittyy tähän hankkeeseen. Yhtenä alustana eOppivassa käytetään Medimaisterin Maisteri-LMS:ää. Valtori on mukana hankkeen ohjausryhmätyössä ja alustan kehittämisessä. Moodle-pohjaista alustaa pilotoidaan syksyllä ja sisältöjä voidaan aloittaa tekemään samanaikaisesti.

Yksi hankkeen kantavista ideoista on se, että yksittäisten virastojen  ei tarvitse hankkia omaa oppimisalustaansa koska eOppiva toimisi sellaisena. Näin aikaa ja resursseja jää kurssien ja koulutuksen suunnitteluun. Tulevaisuuden rahoitusmallia suunnitellaan hankkeessa.

Kyseessä ei ole yksi uusi  ICT-järjestelmästä, vaan uusi tapa toimia

”Jo vuonna 2018 valtiolla tulee olemaan yhteinen ympäristö ja toimintamalli digitaaliselle oppimiselle. Ja tietysti myös ensimmäiset laadukkaat oppimissisällöt. Tämä toteutetaan yhteistyössä virastojen kanssa, jotta yhdessä luotava kokonaisuus palvelee varmasti virastoja ja virkamieskäyttäjiä. Vastuutoimijana on HAUS, ja tiiviissä yhteistyössä mukana tulevat olemaan myös Mediamaisteri ja Valtori. Uuden palvelun myötä virastojen tarve hankkia omia verkko-oppimisjärjestelmiä vähenee, mikä on hieno asia.”, toteaa ylijohtaja Juha Sarkio valtiovarainministeriöstä.

 Miten mukaan eOppivan kehitykseen ja koulutusten suunnitteluun?

Hankkeen aikana rakennetaan koulutuksesta ja varsinkin e-oppimisesta kiinnostuneiden verkosto, joka on jo tavannut kerran. Työtä jatketaan yhteisten koulutusten suunnittelun kautta jo lokakuussa. Mukaan verkoston toimintaan otetaan mielellään lisää ammattilaisia.

Tule mukaan kehittämään eOppiva.fi-sivustolla, sosiaalisessa mediassa tai kysy lisätietoja sähköpostilla info@eoppiva.fi